به منظور ارسال مقاله به دومین کنفرانس منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها، لطفا از قسمت ارسال و پیگیری مقاله اقدام نمایید. در این قسمت ابتدا از شما درخواست می گردد تا در سامانه کنفرانس عضو گردید. 


از متقاضیان شرکت در کنفرانس خواهشمند است مقاله‌ خود را حداکثر در 5 صفحه به زبان انگلیسی یا فارسی فقط در قالب tex و مطابق الگوی اعلام شده، ارائه نمایند. مقالات پس از داوری بصورت سخنرانی و پوستر قابل ارائه خواهند بود و بصورت کامل در کتابچه کنفرانس چاپ خواهند شد. لازم به ذکر است این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) ثبت گردیده و مورد تایید می باشد، لذا تمامی مقالات کنفرانس در این پایگاه نمایه خواهند گردید. خواهشمند است توجه داشته باشید حداکثر 2 مقاله از هر نویسنده قابل پذیرش می باشد.

 

 

 

در صورت ارسال درست مقاله، شما با پیام تایید ارسال مقاله مواجه خواهید شد و بلافاصله پس از ارسال، همه نویسندگان بصورت خودکار ایمیل تایید ارسال مقاله را دریافت خواهند نمود. برای حصول اطمینان از ارسال صحیح مقاله، لطفا ایمیل خود (همچنین spam) را چک نمایید.