به اطلاع می رساند در حاشیه این کنفرانس کارگاه های تخصصی زیر برگزار خواهند گردید:


  • کارگاه تخصصی آموزش ریاضی با همکاری آموزش و پرورش استان خوزستان  


  • کارگاه تخصصی آمار رسمی با همکاری معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان


اطلاعات بیشتر و مراحل ثبت نام درکارگاه های فوق متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.