شماره کارت جدید جهت انتقال کارت به کارت هزینه کنفرانس
1397-09-18

ضمن عرض پوزش بابت مشکل پیش آمده در شماره کارت بانک ملی اعلام شده، به اطلاع می رساند شرکت کنندگان محترم می توانند هزینه کنفرانس را بصورت انتقال کارت به کارت از طریق شماره کارت جدید 5859831008110792 بانک تجارت بنام آقای امین همت واریز نمایند.