تمدید 10 روزه مهلت ارسال مقالات
1397-08-30

با توجه به درخواست شرکت کنندگان، به اطلاع می رساند تمدید مهلت ارسال مقالات به دومین کنفرانس علوم ریاضی و کاربردها به مدت 10 روز و تا تاریخ دهم آذر 1397 تمدید می گردد.