حامیان کنفرانس:

  • انجمن ریاضی ایران
  • انجمن آمار ایران   
  • دانشگاه شهید چمران اهواز                                         
  • پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) 
  • پارک علم و فناوری خوزستان                 
  • شرکت پالایش گاز بیدبلند                    
  • مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
  •  بنیاد نخبگان استان خوزستان                                  
  • شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون