شرکت کنندگان محترم می توانند چکیده مقالات پذیرش شده در کنفرانس را از لینک های زیر دانلود نمایید: 

 

چکیده مقالات انگلیسی

 

چکیده مقالات فارسی